Styrelse

Om det finns något som du skulle vilja ta upp på vårt nästa styrelsemöte, så kontakta vår sekreterare Lotta Wilhelmsson

Ordförande:

Helena Samuelsson

Telefon: 0702-318367
E-post: helena.samuelsson@hotmail.com

Sekreterare:

Lotta Wilhelmsson

Telefon: 0761-307606
E-post: charlottwilhelmsso@yahoo.se

Kassör:

Mattias Söderholm

Telefon: 0454-126 62
E-post: soderholmmattias@gmail.com

Onlineansvarig:

Lina Nygren

Telefon: 0738-033253
E-post: 

Sociala medier-ansvarig

Linda Nilsson

Telefon: 0736-493956
E-post:

Annonsansvarig/Webmaster:

Bodil Sandgren

Telefon: 0705-584849
E-post: krokbodils@hotmail.com

Lotteriansvarig:

Maria Augustsson

Telefon: 0734-245485
E-post: maria.augustsson@utb.karlshamn.se

Materialansvarig:

Ida Augustsson

Telefon: 0734-021323
E-post: augustsson.ida@gmail.com

Suppleant:

Telefon: 
E-post: 

Telefon:
E-post:

Valberedningen:

Telefon: 
E-post: 

 

Telefon: 
E-post: 

Sammankallande Vuxenkommittén:

Telefon: 
E-post: