Styrelse

Om det finns något som du skulle vilja ta upp på vårt nästa styrelsemöte, så kontakta vår sekreterare Lotta Wilhelmsson

Ordförande:

Helena Samuelsson

Telefon: 0702-318367
E-post: helena.samuelsson@hotmail.com

Sekreterare:

Lotta Wilhelmsson

Telefon: 0761-307606
E-post: charlottwilhelmsso@yahoo.se

Kassör:

Mattias Söderholm

Telefon: 0454-126 62
E-post: soderholmmattias@gmail.com

Statistikansvarig:

Telefon: 
E-post: 

Annonsansvarig/Webmaster:

Bodil Sandgren

Telefon: 0705-584849
E-post: krokbodils@hotmail.com

Lotteriansvarig:

Maria Augustsson

Telefon: 0734-245485
E-post: maria.augustsson@utb.karlshamn.se

Materialansvarig:

Ida Augustsson

Telefon: 0734-021323
E-post: augustsson.ida@gmail.com

Suppleant:

Telefon: 
E-post: 

Emily Nilsson

Telefon: 0705-211136
E-post:  emmet_sweet@hotmail.com

Valberedningen:

Tommy Augustsson

Telefon: 0454-329437
E-post: tommy_mia@hotmail.com

Sofia Sörmlind

Telefon: 0739-914085
E-post: fiiia88@hotmail.com

Sammankallande Vuxenkommittén:

Telefon: 
E-post: